Publicada a convocatoria de oposicións ao ensino público galego

O prazo de presentación de solicitudes é do 22 de marzo ao 13 de abril

ORDE do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas o ciais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ligazón

Corrección de erros. Ligazón

Toda a información sobre as oposicións ao corpo de primaria: ligazón

Toda a información sobre as oposicións ao corpo de secundaria: ligazón

Toda a normativa referente ás oposicións docentes na Galiza: ligazón

CIG Informa sobre as Oposicións de 2018

Documento


Volver