Publicada a adxudicación definitiva do concurso de adultos de primaria e secundaria

Publicación da adxudicación definitiva do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos, convocado pola Orde do 13 de novembro de 2019.

Volver