Proxectos globalizadores baseados na aprendizaxe electrónica móbil

Accede para saber máis dos obxectivos e contidos deste curso.

 Obxectivos 

  • Adquirir as destrezas necesarias para engadir a aprendizaxe electrónica móbil ao traballo por proxectos globalizados.

  • Coñecer o que é un proxecto globalizado.

  • Coñecer o que é a aprendizaxe electrónica móbil
  • Adquirir as destrezas necesarias para escoller que dispositivos, aplicacións e medios de difusión son os máis axeitados para cada proxecto.

Contidos 

  • Introdución: Que é un proxecto globalizado?
  • Breve introdución a aprendizaxe electrónica móbil
  • O esquema do noso proxecto
  • Dispositivos axeitados para empregar en cada etapa do proxecto
  • Aplicacións axeitadas para empregar en cada etapa do proxecto
  • Elaboración dun documento interactivo de presentación do proxecto
Descarga os distintos temas e actividades do curso

Volver