Programacións didácticas para Primaria, Secundaria e FP

Para traballar os distintos elementos que forman parte das programacións e a súa aplicación na aula, coñecer recursos, ver unha panorámica por diferentes propostas metodolóxicas, análise de casos prácticos...

Obxectivos.

-Fornecer ao profesorado asistentes unha serie de pautas para elaborar ou mellorar a programación.
-
Adecuar a programación aos distintos contextos.
-
Contemplar distintos supostos prácticos como escenarios de programación.
-
Dar unhas pautas xenéricas para a estrutura da unidade didáctica.

Contidos.

1. Lexislación en Primaria, Secundaria ou FP.
2. Novidades metodolóxicas.
3. Programación e titoría.
4. Recursos didácticos.
5. Análise de distintos modelos de programación.
6. Análise de supostos prácticos.
7. A unidade didáctica e a súa estrutura.

8. Casos prácticos
e bibliografía comentada.

Matrícula.

Ligazón á matrícula (aberta a partir do 1 de xullo)

Volver