Procesos selectivos derivados da lei 20/2021

Ligazón á páxina web de participación

Concurso-oposición extraordinario

Aprobadas no DOG

Ligazón

Documento para a alegación de méritos

Ligazón

Distribución de opositoras por tribunal

Resolución. Ligazón
Primaria. Ligazón
Secundaria. Ligazón

Lugares, datas e horas da presentación e primeira proba

Ligazón
Corrección de erros (afecta á especialidade de Francés de EOI). Ligazón
Corrección de erros (afecta á especialidade de Historia da arte). Ligazón

Excluídas por superar o concurso excepcional de estabilización

Ligazón

Tribunais Constituídos

Tribunais constituidos (primaria)

Tribunais constituidos (secundaria e outros)

Tribunais no DOG (con presidencias)

Ligazón

Resultados da proba de coñecemento do galego

Pódense consultar na páxina web https://edu.xunta.gal/oposicions, na opción do menú Consultas públicas e seleccionando a Convocatoria Data DOG 22-12-2022 Servizo S, corpo 590, Especialidade 053 e Tribunal 3.

Composición do tribunal de valoración da proba de coñecemento de lingua galega

Ligazón

Tribunais

Secundaria
Mestras

Persoal non exento da proba de galego

Primaria. Ligazón
Secundaria. Ligazón
Corrección de erros. Ligazón

Listaxe definitiva de admitidas e excluídas

Resolución. Ligazón
Admitidas. Ligazón
Excluídas. Ligazón

Listaxe provisional de admitidas e excluídas

Resolución. Ligazón
Admitidas. Ligazón
Excluídas. Ligazón

Convocatoria

Ligazón á resolución do DOG

Ligazón á orde de convocatoria
Primeira corrección de erros. Ligazón
Segunda corrección de erros. Ligazón
Terceira corrección de erros. Ligazón
Cuarta corrección de erros. Ligazón

Prazo de participación

Do 10 ao 30 de xaneiro

Información importante sobre a convocatoria.

A oposición deste ano non dá acceso ás listas de substitucións da Consellaría de Educación para o persoal que nunca traballara e de igual forma non é obrigatorio presentarse a ela para continuar en listas.

Recordamos que aínda que non é obrigatorio, a nosa recomendación segue a ser presentarse, xa que de non facelo perderíase o dereito a unha posíbel indemnización por cese.

Videotitorial

Borrador da Convocatoria

ORDE do........ de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres. LigazónConcurso excepcional de estabilización

Prazo de participación

Do 31 de outubro ao 21 de novembro

Aprobadas no BOE

Ligazón

Aprobadas no DOG

Ligazón

Modificación da adxudicación definitiva de prazas

Resolución. Ligazón
Anexo I (renuncias)
Anexo II (persoas incluídas)

Excluídas do Concurso-oposición de 2023

Ligazón

Adxudicación definitiva de prazas

Resolución. Ligazón
Corpo 590 - Secundaria. Ligazón

Corpo 592 - Escola de Idiomas. Ligazón

Corpo 593 - Catedráticas de música e artes escénicas. Ligazón

Corpo 594 - Profesoras de música e artes escénicas. Ligazón

Corpo 595 - Profesoras de artes plásticas e deseño. Ligazón

Corpo 596 - Mestras de taller de artes plásticas e deseño. Ligazón

Corpo 597 - Mestras. Ligazón

Corpo 598 - Profesorado especialista en sectores singulares de FP. Ligazón

Adxudicación provisional de prazas

Resolución. Ligazón
Mestras. Ligazón
Secundaria. Ligazón
EOI. Ligazón
Catedráticas de música e artes escénicas. Ligazón
Profesoras de música e artes escénicas. Ligazón
Profesoras de artes plásticas e deseño. Ligazón
Mestras de taller de artes plásticas e deseño. Ligazón
Profesorado especialista en sectores singulares da FP. Ligazón

Puntuacións definitivas

Resolución. Ligazón
Corpo de mestras. Ligazón
Restantes corpos. Ligazón
Corrección de erros (especialidade de Servizos á comunidade). Ligazón

Puntuacións provisionais

Resolución. Ligazón
Corpo 590 - Secundaria. Ligazón

Corpo 592 - Escola de Idiomas. Ligazón

Corpo 593 - Catedráticas de música e artes escénicas. Ligazón

Corpo 594 - Profesoras de música e artes escénicas.Ligazón

Corpo 595 - Profesoras de artes plásticas e deseño. Ligazón

Corpo 596 - Mestras de taller de artes plásticas e deseño. Ligazón

Corpo 597 - Mestras. Ligazón

Corpo 598 - Profesorado especialista en sectores singulares de FP. Ligazón

Documento informativo recompilatario de casuísticas de non baremación. Ligazón
Modelo de reclamación normalizado. Ligazón
Nota informativa sobre a publicación das puntuacións provisorias do baremo do concurso de méritos no que atinxe á ordenación das persoas aspirantes no caso de empate no baremo outorgado. Ligazón

Información da reunión técnica coa Consellaría

Ligazón

Puntuación mínima para que a solicitude sexa valorada

Ligazón

Resultados da proba de coñecemento do galego

Pódense consultar na páxina web https://edu.xunta.gal/oposicions, na opción do menú Consultas públicas e seleccionando a Convocatoria Data DOG 28-10-2022, Servizo S.

Listaxe de persoal non exento da proba de galego

Consultar

Listaxe definitivas de admitidas e excluídas

Resolución. Ligazón

Persoal admitido. Ligazón

Persoal excluído. Ligazón

Proba de galego

28 de febreiro ás 18 horas no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela. Ligazón

Composición do tribunal. Ligazón

Listaxe provisionais de admitidas e excluídas

Resolución. Ligazón

Persoal admitido. Ligazón

Persoal excluído. Ligazón

Convocatoria

ORDE do 19 de outubro de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001B). Ligazón

Corrección de erros. Ligazón
Modificación. Ligazón

Dúbidas frecuentes

Ligazón

Videotitorial

CIG-Informa

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videotitorial

Oferta pública de emprego

Ligazón ao DOG

Información da negociación

Negociación en mesa sectorial da convocatoria de estabilización: ligazón

Negociación en mesa sectorial de aspectos da convocatoria e a oferta: ligazón

Volver

Novas relacionadas