Procesos selectivos derivados da lei 20/2021

Ligazón á páxina web de participación

Concurso-oposición extraordinario

Prazo de participación

Pendente de publicación

Borrador da Convocatoria

ORDE do........ de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres. Ligazón

Concurso excepcional de estabilización

Prazo de participación

Do 31 de outubro ao 21 de novembro

Convocatoria

ORDE do 19 de outubro de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001B). Ligazón

Corrección de erros. Ligazón

Dúbidas frecuentes

Ligazón

Videotitorial

CIG-Informa

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videotitorial

Oferta pública de emprego

Ligazón ao DOG

Información da negociación

Negociación en mesa sectorial da convocatoria de estabilización: ligazón

Negociación en mesa sectorial de aspectos da convocatoria e a oferta: ligazón

Volver

Novas relacionadas