Procesos selectivos derivados da lei 20/2021

Ligazón á páxina web de participación

Resultados da proba de coñecemento do galego

Pódense consultar na páxina web https://edu.xunta.gal/oposicions, na opción do menú Consultas públicas e seleccionando a Convocatoria Data DOG 28-10-2022, Servizo S.

Concurso-oposición extraordinario

Listaxe provisional de admitidas e excluídas

Resolución. Ligazón
Admitidas. Ligazón
Excluídas. Ligazón

Convocatoria

Ligazón á resolución do DOG

Ligazón á orde de convocatoria
Primeira corrección de erros. Ligazón
Segnda corrección de erros. Ligazón

Prazo de participación

Do 10 ao 30 de xaneiro

Información importante sobre a convocatoria.

A oposición deste ano non dá acceso ás listas de substitucións da Consellaría de Educación para o persoal que nunca traballara e de igual forma non é obrigatorio presentarse a ela para continuar en listas.

Recordamos que aínda que non é obrigatorio, a nosa recomendación segue a ser presentarse, xa que de non facelo perderíase o dereito a unha posíbel indemnización por cese.

Videotitorial

Borrador da Convocatoria

ORDE do........ de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres. LigazónConcurso excepcional de estabilización

Prazo de participación

Do 31 de outubro ao 21 de novembro

Puntuación mínima para que a solicitude sexa valorada

Ligazón

Listaxe de persoal non exento da proba de galego

Consultar

Listaxe definitivas de admitidas e excluídas

Resolución. Ligazón

Persoal admitido. Ligazón

Persoal excluído. Ligazón

Proba de galego

28 de febreiro ás 18 horas no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela. Ligazón

Composición do tribunal. Ligazón

Listaxe provisionais de admitidas e excluídas

Resolución. Ligazón

Persoal admitido. Ligazón

Persoal excluído. Ligazón

Convocatoria

ORDE do 19 de outubro de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001B). Ligazón

Corrección de erros. Ligazón

Dúbidas frecuentes

Ligazón

Videotitorial

CIG-Informa

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videotitorial

Oferta pública de emprego

Ligazón ao DOG

Información da negociación

Negociación en mesa sectorial da convocatoria de estabilización: ligazón

Negociación en mesa sectorial de aspectos da convocatoria e a oferta: ligazón

Volver

Novas relacionadas