Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos 2018

Ano 2016

Convocatoria.

ORDE do 23 de febreiro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos especí co entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas especí cos desta consellería. Ligazón

Resolución.

ORDE do 6 de xullo de 2018 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. Ligazón

Prazo de presentación.

15 días hábiles a partir do día seguinte da súa publicación. Desde o 9 de marzo ao 2 de abril.

Praza convocadas:

 • Escola de especialidades Antonio de Escaño-Ferrol (A Coruña). 12 prazas
 • Escola de especialidades fundamentais da Estación Naval da Graña-Ferrol (A Coruña). 8 prazas.
 • Centro Integrado de Formación Profesional de Coia-Vigo. 4 prazas.
 • Asesor/a Abalar de zona: apoio aos centros docentes na implantación das novas tecnoloxías e servizos educativos segundo o proxecto Abalar. Amtega. Situados sicamente en: Ferrol, Allariz, O Barco de Valdeorras e Tui. 4 prazas.
 • Asesor/a Abalar de zona: apoio aos centros docentes na implantación das novas tecnoloxías e servizos educativos segundo o proxecto Abalar. 1 praza.
 • Asesor/a Abalar XADE. Amtega. Santiago de Compostela. 1 praza.
 • Asesor/a Abalar desenvolvemento. Amtega. Santiago de Compostela. 2 prazas.
 • Complexo Hospitalario de Pontevedra. 1 praza.
 • Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. 1 praza.
 • IES de Sabón (Arteixo). 1 praza.
 • ONCE. Lugo. 1 praza.
 • Coordinador/a escolarización poboación marxinada en Lugo. 1 praza.

 

Volver