Prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

Oferta de emprego

Texto que se vai publicar no DOG polo que se comunica a apertura do prazo para posibles interinidades e substitucións para as seguintes especialidades: Espazo escénico (código 448) e caracterización e indumentaria (código 442). O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días naturais contados a partir do día seguintes ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Ligazón

Volver