Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente 2018

Prazas para o corpo de mestres

Concurso de méritos específico de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

Comisións de escolarización preferente 2018

ORDE do 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específicoentre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente. Ligazón 

Orde do 26 de abril de 2018, pola que se modifica a Orde do 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. Ligazón

Nesta nova orde recóllense algunhas das nosas achegas.

CIG Informa sobre a convocatoria para postos de escolarización de alumnado de atención preferente. Ligazón

Páxina web da consellaría. Ligazón

Prazo de presentación: amplíase 10 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación no DOG da Orde do 26 de abril que modifica a do 4 de abril, é dicir, do 4 ao 18 de maio, ambos incluídos.

Resolución provisional

Resolución provisional da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Adxudicación provisional

Baremo provisional

Relación provisional de persoas excluídas

Volver