Prazas de atención preferente

Información da convocatoria de concurso de méritos para postos de escolarización a alumnado de atención preferente

A obtención dun dos postos ofertados a concurso implica un destino en comisión de servizos até que alumna ou alumno que motiva a prazas remate a etapa educativa ou por un período máximo de 6 anos

PRAZAS RECLAMADAS POLA  CIG-ENSINO

A CIG-Ensino reclama un incremento de 25 prazas, un terzo máis,  así como a modificación de varios perfís. A Consellaría comprométese a que sexan revisadas pola Inspección Educativa. Desde o sindicato insistimos en que non debe quedar ningunha sen revisar.

CENTRO

CONCELLO

PRAZA

CEIP JUAN FERNÁNDEZ LATORRE

A CORUÑA

1 AL

CEIP EUSEBIO DA GUARDA

A CORUÑA

1 PT

CEIP MANUEL RODRÍGUEZ SINDE

A GUARDA

1 AL (a maiores da de PT)

CRA BOQUEIXÓN-VEDRA NEIRA VILAS

BOQUEIXÓN

1 PT

IES PERDOURO

BURELA

1 AL (a maiores da de PT)

CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLORES

CAMBRE

1PT - 1 AL

CEIP VELEIRO DOCAMPO

CASTRO DE REI

2 PT (ofértase 1 PT con afín AL)

CEIP O RAMO

FENE

Cambiar código 2 por 11

CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA

FERROL

1 PT e 1 AL (en vez de 1 PT con afín  AL)

CEIP QUIROGA BALLESTEROS 

LUGO

Retirar o perfil de linguaxe de signos

CEIP PIÑEIROS

NARÓN

1 PT

CEIP A RABADEIRA

OLEIROS

1 PT

CEIP JUANA DE VEGA

OLEIROS

1 PT - 1 AL con perfil de linguaxe de signos)

IES MIRAFLORES

OLEIROS

1 PT

IES MARUXA MALLO

ORDES 

1 PT

CEIP O RUXIDOIRO

OURENSE

1 PT

CEIP VISTAFERMOSA

OURENSE

1 PT

CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

OURENSE

1 PT

CEIP FRIÓNS

RIBEIRA

1 PT - 1 AL

CEIP CARLOS CASARES

SALVATERRA DO MIÑO

1 PT

CEIP Nº1

TUI

1 PT

CEIP PRINCESA DE ESPAÑA

VERÍN

1 PT

CEIP ESCULTOR ACUÑA

VIGO

1 PT

CEIP CARLOS CASARES

XINZO DE LIMIA

1 AL con afín PT

 

Unha convocatoria que chega tarde á Mesa e de novo cunha mala xestión previa de contacto cos centros. 

Ao longo deste ano 2019 solicitamos en dúas ocasións que se trouxese esta convocatoria á Mesa Sectorial. A resposta foi que non constaban solicitudes. Puxémolo en dúbida desde o primeiro momento e agora constátase a realidade: de non existir demanda dos centros a que aparezan 74 prazas.

A CIG-Ensino non é partidaria desta modalidade de concurso e cremos que hai que potenciar os postos de traballo de atención á diversidade de carácter fixo. Debe estudarse a existencia de centros nos que habitualmente se precisan estes apoios educativos e dotalos de máis prazas no cadro de persoal definitivo. 

Volvemos a atopar este ano un mal funcionamento da Consellaría, xa que hai centros que non tiveron coñecemento da posibilidade de solicitar estas prazas outros que mandaron informes á Inspección e non aparecen no Anexo. Ten que mellorar o sistema de información e comunicación dos centros: as direccións e as xefaturas de orientación teñen que coñecer con suficiente antelación que se vai abrir esta convocatoria para que poidan formular solicitudes e achegar informes. 

Reparto das prazas e criterios das Inspeccións. Pola información que temos cremos que non existe un criterio homoxéneo nas Inspeccións. 

Así , hai atrancos nalgunha provincia a que se oferten prazas para atención específica a alumnado de Educación Infantil. Deben concederse, e aplicando a orde, unha vez rematada a Etapa educativa, debe saír de novo a concurso para a etapa de Primaria. En todo caso, se a atención preferente é con alumnado de Infantil debería especificarse no perfil da praza.

Demandamos garantías da revisión das prazas solicitadas polos centros.

As limitacións de persoal e do propio número de equipos específicos de orientación dificultan unha correcta tramitación e os datas nas que estamos non axudan. Demandamos que antes de publicar a orde coas vacantes haxa tempo para revisar as demandas dos centos, que non son responsábeis da mala organización da administración.

Persoal participante.

No artigo 2 debe ampliarse a posibilidade de participación ás persoas que solicitan o reingreso desde unha excedencia e ao persoal interino. Neste caso a continuidade na praza estaría vinculada a ter dereito a traballar pola orde de colocación na lista de persoal interino. A Consellaría acepta incluír o profesorado en excedencia mais non ao profesorado interino. Os demais sindicatos apoian a negativa da Consellaría e están de acordo coa súa exclusión.

Baremo e requisitos.

Formación. Queremos saber porque este ano se exceptúa do requisito de homologación ás actividades dos subapartados 4.1. e 4.2. Aclaran que a experiencia indica que hai moitos cursos non homologados que gardan relación coas prazas. A CIG-Ensino demanda que se sexa coidadoso e que só se acepten as que estean directamente relacionados coas prazas que se piden.

Linguaxe de signos. Non entendemos que desapareza o título de intérprete de signos expedido pola Confederación Nacional de Persoas Xordas ou por federacións autonómicas. Acéptano.

Necesidades de persoal non docente.

Foron varios os centros os que se dirixiron á CIG-Ensino e, aproveitando a comunicación das súas demandas, nos trasladaron as necesidades de persoal coidador. Non é un tema desta Mesa mais non queremos deixar de facer constancia da necesidade dun incremento deste persoal.

Periodicidade anual e revisión das necesidades dos centros.

Con independencia de que como CIG-Ensino seguiremos a demandar un incremento importante de prazas definitivas de PT e AL,  solicitamos unha mellor planificación do traballo da Consellaría con esta convocatoria: 

  • Instrucións homoxéneas á Inspección Educativa das catro provincias sobre os criterios para dotar estas prazas ou para incrementar o catálogo definitivo.
  • Comunicación aos centros unha vez pechado o prazo de matrícula (e se coñeza tamén a futura escolarización de alumnado con atención preferente) da apertura dun prazo para remitir informes e solicitudes.
  • Convocatoria, previa negociación na Mesa, no mes de maio.

Ligazón ao resto de información da mesa sectorial celebrada o 6 de xuño de 2019

CIG Informa sobre a Orde que regula as prazas de atención preferente

Documento


Volver