Postura da CIG-Ensino fronte ao Decreto de Bacharelato e proposta de mobilizacións

Roda de prensa sobre o Decreto de Bacharelato

CIG-Ensino trasládalle ao profesorado as seguintes propostas: Concentración: día 23, ás 12:00 horas, diante da Consellaría de Educación. Concentración diante do Consello Escolar de Galiza (Rúa de San Roque Nº 2 Compostela), o día 28 de abril ás 16:30. Folga para o día 29 de abril. Manifestación o día 29 de abril ás 11:30 en asembleas a CIG-Ensino trasladará ao profesorado a súa proposta de modificación do Anteproxecto de Decreto e propoñerá un calendario de mobilizacións destinado a facer que a Consellaría mude a súa actitude e tome en conta as emendas presentadas. A proposta de mobilizacións é a seguinte:
A CIG-ENSINO CONVOCA AO PROFESORADO AFECTADO POLO BORRADOR DE DECRETO DE BACHARELATO E ANUNCIA MOBILIZACIÓNS
 

A CIG-Ensino, anunciou hoxe en Roda de prensa, á que asistiron o Secretario Nacional Anxo Louzao e os membros da Executiva Nacional, Xesús Fernández Rivas e Marta Dacosta, que ten convocado ao profesorado a dez asembleas que se celebrarán o xoves día 17, ás 19 horas, en 10 localidades do país. Nestas asembleas a CIG-Ensino trasladará ao profesorado a súa proposta de modificación do Anteproxecto de Decreto e propoñerá un calendario de mobilizacións destinado a facer que a Consellaría mude a súa actitude e tome en conta as emendas presentadas. A proposta de mobilizacións é a seguinte:

   - Concentración: día 23, ás 12:00 horas, diante da Consellaría de Educación. 
   - Concentración diante do Consello Escolar de Galiza (Rúa de San Roque Nº 2 Compostela), o día 28 de abril ás 16:30. 
   - Folga para o día 29 de abril. Manifestación o día 29 de abril ás 11:30 en Santiago. Saída da Praza do Toral até a Consellaría de Educación.

Como xa manifestamos no seu día, para a CIG-Ensino é inaceptábel o borrador presentado por Educación, pois se concreta en reducir a carga horaria de tres materias, Filosofía, Educación Física e Historia, que deste xeito terán dificultades para impartir o seu currículo que, ademais, se verá reducido ao mínimo e non poderá abordar o ensino destas materias desde unha perspectiva galega.
A CIG-Ensino denuncia que a redución horaria destas materias imprescindíbeis na formación do alumnado, vén derivada do empeño da Consellaría en manter dentro do horario lectivo de Bacharelato o ensino da Relixión. A CIG-Ensino esixe que a relixión estea fóra do horario lectivo ordinario dos centros (ao final desta nota adxuntamos a nosa proposta), isto suporía que Filosofía e cidadanía pasase a ter tres horas, Educación Física 2 horas e Historia 4 horas, tal e como teñen na actualidade. Esta é a única medida progresista que se pode tomar para un ensino que ademais é postobrigatorio. Ademais a medida que propón a CIG é a proposta de territorios como Cataluña ou Asturias.
A CIG-Ensino tamén propuxo que todos os centros oferten obrigatoriamente dúas modalidades de Bacharelato, que se oferte obrigatoriamente como optativa música I e II, tanto en primeiro como en segundo, que se inclúan como optativas de oferta obrigatoria nos centros: Historia de Galiza, Literatura galega do s. XX, Literaturas hispánicas e Filosofía da ciencia, e que, ademais das materias sinaladas no Anteproxecto como de obrigada impartición en lingua galega, se impartan na nosa lingua tamén as optativas e unha materia máis das propias de cada modalidade. Estas e outras propostas realizadas no seu día na Mesa Sectorial, forman parte das 71 emendas presentadas ao Consello Escolar de Galiza, que previsibelmente se celebrará o día 28 de abril.
Na CIG sabemos que as nosas propostas están tendo moita receptividade entre o profesorado, e nas vindeiras asembleas do día 17 propoñeremos o seguinte calendario de mobilizacións:
Se a Consellaría non reconsidera a súa postura estamos a falar dunha situación que incidirá na formación do alumnado, e tamén terá repercusións nas condicións de traballo do profesorado, incidindo na súa mobilidade. A CIG-Ensino agarda que a Consellaría reconsidere a súa postura, do contrario manteremos o calendario de mobilizacións que culminará coa folga do día 29.
 de 2008
 
                                                           
DISTRIBUCIÓN HORARIA BACHARELATO
 
MATERIAS 1º CURSO
MÍNIMOS
PROPOSTA CONSELLARÍA
ACTUAL
PROPOSTA DA CIG A
PROPOSTA DA CIG B
Ciencias para o mundo contemporáneo
2
3
0 (+3)
3
2
Eduación Física
1
1
2 (-1)
2
Filosofía e cidadanía
2
2
3 (-1)
 3
Lingua castelá
3
3
3
3
Lingua galega
-
3
3
3
Lingua extranxeira
3
3
3
3
Relixión
2
1
2 (-1)
0
De modalidade
2 ¼ cada unha
3x4
3x4
3X4
Optativa
2 ¼
4
4
3
4
TOTAL
TOTAL
32
32
32
MATERIAS 2º CURSO
MÍNIMOS
PROPOSTA CONSELLARÍA
ACTUAL
PROPOSTA DA CIG
Historia de España
2
3
4 (-1)
4
Historia de Filosofía
2
3
3
3
Lingua Castelá
3
3
3
3
Lingua Galega
-
3
3
3
Lingua extranxeira
3
3
3
3
De modalidade
2 ¼ cada unha
3x4 horas
3x4
3X4
Optativa
2 ¼
4
4
4
Relixión
 
1
0 (+1)
0
TOTAL
TOTAL
32
32
32
 

Volver