Pola continuidade do proceso selectivo no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Peche previsto no Consorcio

A CIG rexeita calquer intento de paralización do proceso selectivo no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Ligazón

Volver