Para o 2008 os temarios serán os mesmos que No 2007

Información do ministerio

Reproducimos a información que nos envía o ministerio sobre os temarios das oposicións.
 
 
Continúan os memos temarios nas oposicións

Reproducimos o texto que nos remitiu o MEC: 


"O Ministerio de Educación e Ciencia está tramitando unha Orde na que se estabelece que, 
nas convocatorias que se realicen no ano 2008 para ingreso, acceso e adquisición
de novas especialidades aos corpos docentes estabelecidos na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, 
de Educación e aos cales se refire o Real Decreto 276/2007, de 23 de febreiro, serán de aplicación 
os temarios actualmente vixentes que correspondan a cada corpo e especialidade".

Volver