Orientación para a fase de prácticas. Elaboración de memoria

E, despois da benvida ao mundo da docencia, a CIG-Ensino convidámosvos a participar deste curso aberto e gratuíto para o funcionariado en prácticas.

De falarmos dun alfabeto A ao Z  trataremos as adxudicacións, atención á diversidade, baixas, bibliotecas, coeducación, competencias, concursos, corresponsabilidade, deberes, dereitos, emocións,  formación, horarios, innovación… estas e aqueloutras cuestións que ti tamén nos achegues.

Obxectivos específicos.

  • Proporcionar información sobre os aspectos  formais do traballo do profesorado en prácticas: a elaboración de memoria da fase de prácticas.
  • Coñecer os sitemas de xestión da carreira profesional docente e de organización do proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado.
  • Proporcionar información para a formación e innovación como elementos básicos do desenvolvemento profesional docente.

Contidos.

  1. Competencias profesionais docentes. Formación e innovación do profesorado na práctica docente.
  2. O funcionariado: dereitos e deberes.
  3. Revisión de lexislación sobre aspectos de interese: licenzas, baixas e permisos; concurso de traslados, concurso de adxudicación de destinos provisionais, solicitude de comisión de saúde, licenzas de formación; licenzas por formación, de asosrías para a Consellería; prazas sometidas a convenio, permutas, accidentes no traballo; horario do profesorado, salarios…
  4. Funcionariado en prácticas: memoria final.
  5. Organización do centro escolar. O departamento didáctico. Sistemas de xestión de centro.
  6. A titoría e atención á diversidade. Convivencia escolar.
  7. Metodoloxías activas no proceso de ensino-aprendizaxe e enfoque competencial da programación.

Matrícula.

Ligazón á matrícula (aberta a partir do 1 de xullo). 

Volver