Orde EDU/2842/2010, de 2 de novembro, pola que se establecen normas procedimentales aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal

BOE 05-11-10

Orde EDU/2842/2010, de 2 de novembro, pola que se establecen normas procedimentales aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2010/2011, para persoal funcionario dos corpos docentes contemplados na Lei Orgánica de Educación que imparte os ensinos escolares do sistema educativo e dos Corpos de Inspectores ao Servizo da Administración Educativa e de Inspectores de Educación.

Ligazón

Volver