Oposicións Corpos de Secundaria 2020 (celebraranse no 2021)

Seguimento da información sobre as oposicións ao corpo de secundaria

Ligazón á páxina web de inscrición nas oposicións

IMPORTANTE!
  • Protocolo COVID. Ligazón
  • Modificación da convocatoria de oposicións (DOG 16 de marzo de 2021). Ligazón
  • Suprímese a obriga de participar no procedemento selectivo para permanecer en listas.
  • Suprímese a presentación, co cal as prazas se repartirán por tribunal tendo en conta o número de persoas presentadas á primeira parte da primeira proba.
  • As datas para a realización desta primeira parte da primeira proba pasan a ser 5, segundo a especialidade e o tribunal no que participes, no lugar dunha: 19, 20, 23 24 e 25 de xuño.
  • Fixase unha data para o persoal que non puidera realizar a primeira proba nas datas marcadas polo tribunal debido a maternidade ou por estaren cumprindo unha medida de illamento ou corentena por ser persoa infectada por COVID-19 ou contacto estreito: o 10 de xullo.
  • Aclaracións da Consellaría sobre a lexislación de referencia nas oposicións Ligazón
  • Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario do corpo de profesores técnicos de formación profesional. Ligazón
  • Recorda que as oposicións serán en xuño do 2021, pero os requisitos debes cumprilos o 19 de xuño de 2020, excepto nas especialidades en que se ampliaron as prazas, nas que a data será o 15 de febreiro.
  • Podes ver as prazas e especialidades que se convocan na orde do DOG, publicada o 13 de marzo de 2020.

Convocatoria das prazas ampliadas no corpo de FP. Ligazón

Aprobados no DOG

Ligazón
Prazo: até o 20 de setembro

Tribunais definitivos

Ligazón

Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadores. 

Ligazón

Modificación. Ligazón
Modificación / Corrección. Ligazón

Distribución persoas aspirantes por tribunal. 

Ligazón

Tribunais no DOG

Ligazón

Listaxe definitiva de admitidas e excluídas

Admitidas. Ligazón

Excluídas. Ligazón

Composición dos tribunais da proba de acreditación do galego e castelán

Galego. Ligazón
Castelán. Ligazón 

Tribunais

Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo (servizo secundaria)

Admitidas e excluídas

Resolución pola que se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas 

Listaxe provisional de persoas admitidas secundaria

Listaxe provisional de persoas excluídas secundaria

Como reclamar. Ligazón

Videotitorial da inscrición

Convocatoria

Ligazón da orde no DOG

Modificación da orde de convocatoria: ligazón ao DOG do venres 7 de agosto

Ampliación de prazas no corpo de FP. Ligazón á convocatoria

Negociación da Convocatoria.

Ligazón co borrador da convocatoria.

Ligazón á nova da mesa sectorial.

Sorteo da letra.

Letra que establece a orde de actuación nos procesos da oposición: S

Oferta pública de emprego.

DECRETO 164/2019, do 12 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público. Ligazón

Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario do corpo de profesores técnicos de formación profesional. Ligazón

Negociación da oferta pública de emprego.

PROXECTO De Decreto polo que se aproba a oferta de emprego público. Ligazón

CIG Informa do proxecto da OPE


Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

Volver