Oposicións corpo de mestres 2024

Seguimento da información sobre as oposicións ao corpo de mestres

Ligazón á páxina web de inscrición nas oposicións

Lugares dos exames

Ligazón ao dossier da Consellaría onde se poden ver os lugares onde van actuar os tribunais.

Persoal non exento de galego

Non exentas. Ligazón

Lista de admitidas definitiva

Resolución. Ligazón
Admitidas. Ligazón
Excluídas. Ligazón

Tribunais

Composición do tribunal de valoración da proba de coñecemento de lingua castelá

Composición do tribunal de valoración da proba de coñecemento de lingua galega

Sorteo dos tribunais

Resultado. Ligazón

Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

Lista de admitidas provisional

Resolución. Ligazón
Admitidas. Ligazón
Excluídas Ligazón 
Prazo de reclamacións: do 9 ao 22 de abril cunha alegación no procedemento ED001A na sede electrónica.

Convocatoria

ORDE do 31 de xaneiro de 2024 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación e ao corpo de profesores de ensino secundario e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de mestres e ao corpo de profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, e procedemento de adquisición de novas especialidades por parte do persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ligazón
Prazo de presentación de solicitudes: do 15 de febreiro ao 6 de marzo

Vídeo titorial

CIG-Informa e asembleas

 

Resultado do sorteo que establece a orde de actuación das opositoras

Consultar

Esquema explicativo sobre o modelo de oposicións. Ligazón
Oferta final das prazas por corpos e especialidades. Ligazón
Información sobre a negociación da oferta de emprego e a convocatoria. Ligazón 
Educación incluirá algunhas propostas da CIG-Ensino no texto final da convocatoria de oposicións. Máis información
A OPE de Educación, sen previa negociación, non dá resposta ás necesidades do ensino público galego. Máis información

Volver