Oposicións corpo de mestres 2019

Seguimento da información sobre as oposicións ao corpo de mestres

Convocatoria.

ORDE do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ligazón

Sorteo Tribunais.

No sorteo celebrado o mércores 22 de maio o resultado foi o seguinte: 

Quedan por sortear, debido a un descoido informático, os dous tribunais específicos de lingua galega e un de lingua castelán.

Admitidas e excluídas.

Listaxe provisional de persoas admitidas en primaria. Ligazón. 

Listaxe provisional de persoas excluídas en primaria. Ligazón.

Prazo de matrícula.

O prazo de presentación vai do 11 de marzo ao 1 de abril de 2019.

Ligazón á aplicación da consellaría para a matrícula.

https://www.edu.xunta.es/oposicions

Oferta de emprego público.

DECRETO 12/2019, do 7 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. Ligazón

Borrador convocatoria e anexos.

Borrador da Convocatoria. Ligazón

Borrador do Anexo I. Ligazón

Borrador do Anexo VI. Ligazón

CIG Informa.

CIG Informa sobre as oposicións de 2019. Ligazón

Sorteo letra.

A letra do sorteo foi o Q. Ligazón

Negociación.

Unha Consellaría con alerxia á negociación presenta unha OPE pechada e sen previa negociación. Ligazón

CIG Informa da Mesa Sectorial sobre as oposicións. Ligazón

Servizos prestados por vacacións non gozadas. Ligazón

Oferta de emprego público anunciada pola Consellaría. Ligazón

Especialidades nas que se convocarán oposición (datos previos á mesa). Ligazón


Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

Volver