Oposicións corpo de mestres 2019

Seguimento da información sobre as oposicións ao corpo de mestres

Convocatoria.

ORDE do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ligazón

Distribución de aspirantes por tribunal

Resolución. Ligazón

Distribución de aspirantes ao corpo de mestras/es. Ligazón

Datas.

Datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación (acto de presentación de todos os tribunais realizarase o 22 de xuño ás 9:00 horas) das persoas aspirantes e a primeira proba. Ligazón

Corrección de erros pola que se corrixe a sede dos tribunais de Infantil en Ourense. Ligazón

Proba de acreditación de castelán: 7 de xuño ás 17.00 horas no IES As Fontiñas (Santiago).

Proba de acreditación de galego: 7 de xuño ás 18.00 horas no IES As Fontiñas (Santiago).

Comezo oposicións: presentación obrigatoria o 22 de xuño de 2019 ás 9.00 horas.

Tribunais Completos.

Resolución do 28 de maio de 2019: Composición dos tribunais (DOG)

Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega

Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelán

Sorteo Tribunais.

No sorteo celebrado o mércores 22 de maio o resultado foi o seguinte: ligazón

Admitidas e excluídas.

Resolución da corrección de erros ás listaxes definitivas publicada o 10 de xuño. Ligazón

Corrección de erros á listaxe definitiva de persoas admitidas nas especialidades de Infantil e Pedagoxía Terapéutica. Ligazón

Corrección de erros á listaxe definitiva de persoas excluídas na especialidade de Primaria. Ligazón

Listaxe definitiva de persoas admitidas primaria (10.06.2019)

Listaxe definitiva de persoas excluídas primaria (10.06.2019)

Prazo de matrícula.

O prazo de presentación vai do 11 de marzo ao 1 de abril de 2019.

Ligazón á aplicación da consellaría para a matrícula.

https://www.edu.xunta.es/oposicions

Oferta de emprego público.

DECRETO 12/2019, do 7 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. Ligazón

Borrador convocatoria e anexos.

Borrador da Convocatoria. Ligazón

Borrador do Anexo I. Ligazón

Borrador do Anexo VI. Ligazón

CIG Informa.

CIG Informa sobre as oposicións de 2019. Ligazón

CIG Informa sobre os pasos a seguir tras as oposicións (repartido o día da presentación). Ligazón.

Sorteo letra.

A letra do sorteo foi o Q. Ligazón

Negociación.

Unha Consellaría con alerxia á negociación presenta unha OPE pechada e sen previa negociación. Ligazón

CIG Informa da Mesa Sectorial sobre as oposicións. Ligazón

Servizos prestados por vacacións non gozadas. Ligazón

Oferta de emprego público anunciada pola Consellaría. Ligazón

Especialidades nas que se convocarán oposición (datos previos á mesa). Ligazón


Causas exencion dos tribunais de oposicion. Ligazón

Volver