Oferta de prazas anunciadas pola Consellaría

Prazas presentadas ás organizacións sindicais ao comezo da mesa para a súa negociación

Nesta nova tedes as prazas das oposicións repartidas por especialidades tal cal foi presentada ás organizacións sindicais ao comezo da mesa sectorial, tomádeas co debido coidado debido á rapidez coa que as colgamos.

Ligazón ao CIG Informa coas prazas de ingreso.

Ligazón ao CIG Informa coas prazas de acceso.

Ligazón a información da mesa sectorial.

Prazas de Ingreso

Corpo de Primaria e Infantil

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

31

Educación Infantil

10

140

150

32

Inglés

6

79

85

33

Francés

5

60

65

34

Educación Física

4

56

60

35

Música

3

42

45

36

Pedagoxía Terapéutica

10

140

150

37

Audición e Linguaxe

7

87

94

38

Educación Primaria

7

91

98

 

Total

52

695

747

Corpo de profesores de ensino secundario

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

1

Filosofía

2

23

25

2

Grego

1

5

6

3

Latín

2

25

27

4

Lingua Castelá e Literatura

3

45

48

5

Xeografía e Historia

4

48

52

6

Matemáticas

5

92

97

7

Física e Química

3

42

45

8

Bioloxía e Xeoloxía

2

31

33

9

Debuxo

3

41

44

10

Francés

2

21

23

11

Inglés

1

19

20

15

Portugués

 

4

4

17

Educación Física

1

19

20

18

Orientación Educativa

3

52

55

19

Tecnoloxía

1

11

12

53

Lingua Galega e Literatura

3

48

51

61

Economía

1

19

20

101

Administración de Empresas

1

19

20

102

Análise e Química Industrial

1

4

5

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

1

11

12

105

Formación e Orientación Laboral

2

26

28

106

Hostalería e Turismo

1

14

15

107

Informática

1

17

18

109

Navegación e Instalacións Mariñas

1

6

7

110

Organización e Xestión Comercial

1

10

11

111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

1

5

6

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

1

6

7

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

1

7

8

116

Procesos na Industria Alimentaria

1

5

6

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

1

8

9

118

Procesos Sanitarios

1

15

16

119

Procesos e Medios de Comunicación

1

8

9

120

Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

1

5

6

122

Procesos e Produtos en Artes gráficas

 

3

3

123

Procesos e Produtos en Madeira e Moble

1

12

13

 

Total

55

726

781

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

201

Cociña e Pastelaría

1

17

18

202

Equipos Electrónicos

1

27

28

203

Estética

1

13

14

204

Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble

1

12

13

205

Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos

1

9

10

206

Instalacións Electrotécnicas

1

7

8

208

Laboratorio

1

7

8

209

Mantemento de Vehículos

1

19

20

210

Máquinas, Servizos e Produción

 

4

4

211

Mecanizado e Mantemento de Máquinas

1

7

8

214

Operacións e Equipos de Elaboracións de Produtos Alimentarios

1

11

12

216

Operacións de Produción Agraria

1

7

8

217

Patronaxe e Confección

1

12

13

218

Peiteado

1

6

7

219

Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

1

7

8

220

Procedementos Sanitarios e Asistenciais

1

19

20

221

Procesos Comerciais

1

11

12

222

Procesos de Xestión Administrativa

2

26

28

223

Produción de Artes Gráficas

1

13

14

225

Servizos á Comunidade

1

25

26

226

Servizos de Restauración

1

9

10

227

Sistemas e Aplicacións Informáticas

2

36

38

228

Soldadura

1

15

16

229

Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son

1

19

20

 

Total

25

338

363

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

1

Alemán

 

6

6

11

Ingés

2

22

24

 

Total

2

28

30

Corpo de profesores de música e artes escénicas

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

401

Acordeón

0

2

2

403

Canto

0

3

3

404

Clarinete

0

5

5

405

Clave

0

2

2

406

Contrabaixo

 

2

2

408

Fagot

0

4

4

412

Fundamentos de Composición

1

5

6

413

Gaita

1

4

5

414

Guitarra

0

4

4

419

Óboe

0

3

3

423

Piano

1

5

6

424

Saxofón

1

3

4

426

Trombón

0

2

2

427

Trompa

0

3

3

429

Tuba

0

4

4

431

Viola

0

4

4

434

Violonchelo

0

3

3

436

Danza Clásica

1

7

8

437

Danza Contemporánea

 

3

3

460

Linguaxe Musical

1

11

12

 

Total

6

79

85

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

507

Debuxo Artístico e Cor

0

3

3

509

Deseño de Interiores

1

7

8

510

Deseño de Moda

 

4

4

512

Deseño Gráfico

1

6

7

515

Fotografía

0

4

4

525

Volume

0

4

4

 

Total

2

28

30

 

Prazas de Acceso

Aceso Inspectoras Educación

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

1

Inspección Educativa

1

9

10

 

Total

1

9

10

Acceso do Subgrupo A2 ao Subgrupo A1
Corpo de profesores de ensino secundario

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade A2-A1

A2-A1

Total

1

Filosofía

1

7

8

2

Grego

0

2

2

3

Latín

1

8

9

4

Lingua Castelá e Literatura

1

15

16

5

Xeografía e Historia

1

16

17

6

Matemáticas

2

31

33

7

Física e Química

1

14

15

8

Bioloxía e Xeoloxía

1

10

11

9

Debuxo

1

14

15

10

Francés

1

6

7

11

Inglés

1

6

7

17

Educación Física

1

6

7

18

Orientación Educativa

1

17

18

19

Tecnoloxía

0

4

4

53

Lingua Galega e Literatura

1

16

17

61

Economía

1

6

7

101

Administración de Empresas

1

6

7

102

Análise e Química Industrial

0

2

2

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

0

4

4

105

Formación e Orientación Laboral

1

8

9

106

Hostalería e Turismo

0

5

5

107

Informática

1

5

6

109

Navegación e Instalacións Mariñas

0

2

2

110

Organización e Xestión Comercial

0

4

4

111

Organización e procesos de mantemento de vehículos

0

2

2

112

Organización e proxectos de fabricación mecánica

0

3

3

113

Organización e Procesos de Sistemas Enerxéticos

0

3

3

116

Procesos na industria alimentaria

0

2

2

117

Procesos Diganósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

0

3

3

118

Procesos Sanitarios

0

5

5

119

Procesos e Medios de Comunicación

0

3

3

120

Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

0

2

2

122

Procesos e Produtos en Artes Gráficas

0

1

1

123

Procesos e Produtos en Madeira e Moble

0

4

4

 

Total

18

242

260

Acceso do Subgrupo A1 ao A1
Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade A1-A1

A1-A1

Total

8

Francés

1

7

8

9

Galego

 

5

5

11

Inglés

2

23

25

 

Total

3

35

38

Acceso do Subgrupo A2 ao Subgrupo A1
Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

Código

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade A2-A1

A2-A1

Total

507

Debuxo Artístico e Cor

0

1

1

509

Deseño de Interiores

0

2

2

510

Deseño de Moda

0

1

1

512

Deseño Gráfico

1

2

3

515

Fotografía

0

2

2

525

Volume

0

1

1

 

Total

1

9

10

 

Volver