O Real Decreto-Lei 14/2012 de recortes fire de morte ás Universidades públicas

Medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo

A CIG considera que dito Real Decreto vai provocar miles de despidos de docentes, a exclusión do ensino superior dos estudantes de rendas máis baixas, desviar estudantes á privada, unha redución drástica da actividade investigadora e un aumento brutal da carga docente. De paso, arrasa as competencias autonómicas e a autonomía universitaria.

Ligazón

Volver