O Ministerio de Universidades anuncia que se se prorrogarán os contrato de axudantes, axudantes doutores, profesorado asociado e visitante

Sempre que eses contratos puidesen finalizar durante o período de alarma

En escrito remitido o 26 de marzo de 2020

A situación extraordinaria derivada da declaración do estado de alarma aconsella segundo o ministerio estabelecer a prórroga de ditos contratos durante o tempo de vixencia do estado de alarma, podendo exceder os límites temporais máximos previstos para este tipo de contratación establecidos na propia LOU.

Podedes ler o documento completo na seguinte ligazón

Volver