O financiamento do sistema universitario galego

Universidade

Nestes últimos meses estase a negociar o Plano de financiamento do sistema universitario de Galiza para o período 2011-2015. A CIGEnsino está a participar –limitadamente– destas negociacións como parte da Mesa Galega de Universidades, onde a proposta da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galiza foi trasladada ás centrais sindicais e ás Universidades, aínda que estas tiñan xa coñecemento da mesma a través doutros foros de negociación. Malia a proposta ter mudado durante os períodos de negociación, o certo é que posúe unha serie de constantes que poden permitir facer unha valoración da mesma.

Ligazón

Volver