O Consorcio Galego de Igualdade e Benestar retíralle o servizo de comedor ao persoal das Galescolas

A Xerencia tamén decidiu suspender a aplicación do plus de nocturnidade e festividade

A Xerencia do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar ven de retirarlle aos educadores e educadoras, mestres e ao persoal de servizos xerais que desenvolven o seu traballo na rede de Galescolas o dereito a usar o servizo de comedor nos propios centros desde o 1 de maio. Este recorte vense sumar ás xa de por si baixas retribucións deste persoal que cobra un terzo menos que traballadores e traballadoras da Xunta que desempeñan as mesmas funcións.

A partir do 1 de maio, os/as traballadores/as da rede de escolas infantís só poderán facer uso do servizo previo pago ás empresas que o prestan. Ademais, se o persoal prefire levar a súa propia comida, e segundo se establece na circular, van ter que ser os seus compañeiros/as, o persoal de servizos xerais con acceso á cociña, os que se fagan cargo dos envases “correctamente identificados” e en “perfecto estado” para almacenalos nos frigoríficos, quentalos e entregarllos.

 

Diante da nova situación, a CIG demándalle á xerencia do Consorcio de Igualdade e Benestar que adecúe os centros a esta nova circunstancia e, cando menos, instale neveiras e microondas que poida utilizar todo persoal. Deste xeito, evitaríase que teña que ser o propio persoal de servizos xerais o que teña que asumir o traballo de almacenaxe, preparación e entrega dos envases aos seus compañeiros/as.

 

Por outra banda, a Xerencia tamén decidiu suspender a aplicación do plus de nocturnidade  e de festividade, no que se prevé que os servizos que haxa que prestar necesariamente en domingos e festivos, conlevarán un descanso adicional do 75% do tempo de prestación.

Volver