O anteproxecto da Lei de Ciencia supón un paso atrás en cuestións laborais, cunha aposta clara polas vías de condicionamento privado do coñecemento científico

Privatización do ensino universitario

A CIG considera que o anteproxecto da Lei da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, presentado polo goberno central non vai contribuír a mellorar o sistema de ciencia e innovación, é regresiva en cuestións laborais e non fai unha aposta por un sistema de ciencia aberta profundando as vías de condicionamento privado do coñecemento científi co. Este anteproxecto aproveita, ademais, para modifi car aspectos centrais da Lei Orgánica de Universidades (LOU), pola porta de atrás, ás costas da comunidade universitaria

Ligazón

Volver