O acordo asinado pola Consellaría de Educación, as patronais e outras organizacións sindicais para o ensino concertado é unha fraude ao profesorado do sector

Ensino privado concertado

Asínase un acordo que non varía a primeira proposta que fixo a Consellaría, sobre todo naqueles aspectos polos que se convocou o persoal do sector a mobilizarse e facer unha folga. Lembramos que o lema das mobilizacións era: “pola mantemento da xornada matinal en xuño e setembro. Homologación xa!”

O acordo asinado pola Consellaría de Educación, as patronais e outras organizacións sindicais para o ensino concertado é unha fraude ao profesorado do sector

 

Diante do acordo asinado hoxe pola Consellaría de Educación e O.U., as patronais do sector e as organizacións sindicais FETE-UGT, FSIE, CCOO e USO, para o Ensino Concertado, desde a CIG-Ensino queremos manifestar o seguinte:

  •  Asínase un acordo que non varía a primeira proposta que fixo a Consellaría, sobre todo naqueles aspectos polos que se convocou o persoal do sector a mobilizarse e facer unha folga. Lembramos que o lema das mobilizacións era: “pola mantemento da xornada matinal en xuño e setembro. Homologación xa!”.
  • Con respecto ao tema da xornada non hai ningún avance, pois os catro primeiros apartados son exactamente iguais que os  que aparecían na anterior proposta e deixan claro que non se acada ningún dos obxectivos demandados.
  • Da homologación, outro dos puntos que aparecían nas convocatorias de mobilizacións, tampouco se menciona nada no acordo.
  • A única novidade que recolle o acordo asinado é:

No apartado oitavo, onde se fala de novo, como xa se facía na anterior proposta, da Comisión Tripartita, engádese que esta será dotada dun regulamento de  funcionamento que permita fixar prazos e calendarios para abordar os puntos do acordo e as reivindicacións que quedan pendentes.

Desde a CIG-Ensino, lonxe de ver este apartado como outro logro, máis ben parécenos negativo e prodúcenos certa preocupación. Unha cousa é que exista un foro de negociación onde estean todas as partes implicadas para debater e negociar aqueles aspectos que afectan aos traballadores e traballadoras do sector, como xa existía e no que a CIG-Ensino participou activamente coas súas propostas, chegando incluso a subscribir algúns acordos (recolocación, analoxía retributiva, etc.), e outra moi distinta que se lle queira dar a este foro unhas atribucións que non lle corresponden, podendo condicionar ás patronais (presentes nesa Comisión) a política educativa no noso país, participando na discusión de ordes, decretos, regulamentos, etc. que afecten ao noso sistema educativo. Para iso xa existe unha Mesa Sectorial de Ensino non Universitario e debe ser quen asuma esas competencias.

  • Chámanos a atención que se sacrifique a unidade sindical, excluíndo claramente a CIG-Ensino das últimas reunións e convocatorias, cando tiñamos unha plataforma conxunta presentada por todas as organizacións, mentres se propician encontros coas patronais para facer unha fronte común nas demandas diante da Consellería. O resultado final é o de sempre: aproveitar as lexítimas demandas do persoal para introducir outras que pouco teñen que ver coas súas condicións de traballo e si co incremento dos concertos a través de diversas vías.

Volver