Normativa derivada da pandemia

Ligazón ao seguimento de casos de Coronavirus da CIG Ensino.

Ligazón á web do Coronavirus da Consellaría.

Na lapela "Seguimento Covid" tedes a publicación do número de casos por centro.

 

Instrucións da Xunta curso 2022/2023

2022/09/07 Instrucións conxuntas ao respecto das recomendacións xerais para a xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023. Ligazón

Instrucións da Xunta curso 2021/2022

2022/05/20 [ACTUALIZADO] Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022. Ligazón

2022/01/18 Protocolo cos test de antíxenos en primaria. Ligazón

2022/01/14 Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022. Ligazón

2021/10/01 - Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022. Ligazón

2021/09/10 -  Instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19. Ligazón

2021/09/08 - Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial no curso académico 2021/22. Ligazón

2021/09/01 - Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 (consultar protocolo actualizado a 1 de outubro). Ligazón

Instrucións da Xunta curso 2020/2021

2021/02/22 - Resolución do 18 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do ensino virtual garantindo a atención á diversidade e se establece un Plan específico de actuación. Ligazón

2021/02/05 - Resolución do 5 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica pola que se ditan instrucións para a habilitación de espazos provisionais nos centros de ensino con cafetería afectada polo peche do seu interior ao consumo por parte do alumnado.  Ligazón

2021/01/27 - ORDE do 26 de xaneiro de 2021 na que se suspendese a actividade lectiva presencial nos centros educativos de réxime especial até o 17 de febreiro. Ligazón

2020/12/18 - Instrucións do 14 de decembro de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade relativas ao uso dos servizos educativos dixitais corporativos no marco da emerxencia sanitaria derivada da pandemia por Covid-19. Ligazón

2020/12/03 - RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso 2020/21 como consecuencia da pandemia da COVID-19. Ligazón

2020/11/24 - RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Real decreto lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria. Ligazón

2020/11/05 - Resolución conxunta, do 4 de novembro de 2020, das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproba a actualización do “Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021”. Ligazón á ResoluciónLigazón ao protocolo

2020/11/05 - Resolución conxunta, do 4 de novembro de 2020, das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproban as “Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19” para centros educativos non universitarios na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón á resoluciónLigazón ao documento "Recomendacións sobre a ventilación".

2020/11/05 - Protocolo de actividades extraescolares en centros educativos non universitarios. Ligazón

2020/11/03 - Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre horarios e ensino virtual ante a Covid-19. Ligazón. Anexo I

2020/11/03 - Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, de Plan de Continxencia ante peches. Ligazón. Anexo I

2020/11/02 - Plan de ensino virtual ante a Covid-19 como folla de ruta para blindar a calidade da Educación en Galicia. Ligazon

2020/10/06 - SERGAS - V3 - Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico frente ao virus SARS-CoV-2 (COVID-19) no ámbito educativo non universitario de Galiza. Ligazón

2020/09/23 - Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2020-21 (versión 16-09-2020). Ligazón

2020/09/23 - Protocolo de prevención da transmisión da Covid-19 nos comedores dos centros educativos non universitarios (versión 16-09-2020). Ligazón

2020/09/23 - Protocolo de prevención da transmisión da Covid-19 no alumnado con necesidades educativas especiais para o ámbito educativo (versión 16-09-2020). Ligazón

2020/09/01 - Resolución do 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se establece a incorporación gradual do alumnado para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

2020/08/31 - Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. Ligazón

2020/08/28 - ORDE do 28 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, e se dispón a publicación da Orde comunicada do ministro de Sanidade, do 27 de agosto de 2020, mediante a que se aproba a declaración de actuacións coordinadas en saúde pública fronte ao COVID-19 para centros educativos durante o curso 2020/21. Ligazón

2020/07/31 - Resolución do 30 de xullo de 2020 pola que se regulan os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2020/21. Ligazón. Páxina da Consellaría.

O prazo de presentación de solicitudes e do plan de mellora comeza o día 15 de setembro de 2020 e remata o 6 de outubro de 2020, ambos incluídos

2020/07/31 - Resolución do 30 de xullo de 2020 para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria, durante o curso 2020/21. Ligazón. Páxina da Consellaría.

O prazo de presentación será dende o día 7 de setembro de 2020 ata o 25 de setembro de 2020, ambos incluídos.

2020/07/30 - Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. Ligazón

2020/07/30 - Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020-2021. Ligazón

2020/07/22 - Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de Ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021. Ligazón

Documentos e lexislación do ministerio para o curso 2020/2021

2020/09/30 - Real Decreto Le 31/2020, de 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria. Ligazón

2020/08/27 - Acordo do Consello Interterritorial do sistema nacional de saúde, adoptado en coordinación coa conferencia sectorial de educación, sobre a declaración de actuación coordinadas en saúde pública fronte á Covid-19 para centros educativos durante o curso 2020-21. Ligazón

2020/06/22 - Medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde fronte á Covid-19 para centro educativos no curso 2020-2021 (MEC). Ligazón

Instrucións da Consellaría fin de curso 2019/2020

2020/05/28 - Instrucións do 28 de maio de 2020 pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20. Ligazón

2020/05/22 - Resolución da Consellaría de Educación pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centro de ensino non universitarios dependentes da Consellaría. Ligazón 

Ligazón á páxina da Consellaría cos modelos da resolución.

2020/05/22Instrucións pola que se adoptan medidas para a finalización do curso 2019/2020 nas Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia. Ligazón

2020/05/07 - Instrucións pola que aclaran extremos do acordo do Consello da Xunta polo que se aproba o protocolo de reincorporación dos empregados públicos (persoal subalterno e de mantemento) ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19 no ámbito dos centros educativos: ligazón. Na páxina da Consellaría: ligazón

2020/05/07 - Recomendacións sanitarias a estabelecer nos centros educativos durante as xornadas presenciais e nos procedementos de atención ao público. Ligazón

Instrucións do 27 de abril de 2020 (publicadas o 28 de abril), da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

2020/05/08 - Preguntas frecuentes en relación co desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de Formación Profesional. Ligazón.

2020/04/30 - Documento de preguntas e respostas sobre as instrucións de final de curso remitido pola Consellaría ás direccións dos centros educativos o xoves 30 de abril. Ligazón

Modelo de adaptación das programacións didácticas remitido pola Consellaría aos centros educativos o xoves 30 de abril. Ligazón

Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020: ligazón (17/04/2020).

Comunicado do 13 de abril de 2020, dirixido ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre as medidas a adoptar en relación co inicio do terceiro trimestre. Ligazón

2020/03/22 - Novas instrucións a equipos directivos de presenza en centros. Ligazón. Ligazón ao DOG

2020/03/16 - Comunicación aclaratoria das instrucións en materia de presenza de persoal nos centros de ensino non universitario. Ligazón

2020/03/16 - Suspensión matrícula oposicións e procesos de admisión. Ligazón

2020/03/12 - Novas instrucións en relación co COVID-19. Ligazón

2020/03/12 - Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia COVID-19. Nesta páxina temos unha recompilación das instrucións feita pola propia Consellaría. Ligazón

Instrucións dos contratos programas fin de curso 2019/2020

Orientacións para documentar as actividades educativas e formativas non presenciais durante o estado de alarma nos programas cofinanciados polo Fondo Social Europeo. Ligazón

Instrucións sobre o desenvolvemento de Contratos-programa nas MODALIDADES 1 (REFÓRZA-T) E/OU 9 (PREMAT, PRELIN, PRETEC) no estado de alarma. Ligazón

Guía de comunicación dos Programas Operativos FEDER y FSE Galicia. Ligazón

Normativa galega fin de curso 2019/2020

Resolución da Consellaría de Educación pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centro de ensino non universitarios dependentes da Consellaría. Ligazón (22/05/2017).

Recorte do referido a ensino da RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020 (06/05/2020). Ligazón

Resolución pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial: ligazón (23/04/2020).

Resolución do 28 de abril de 2020, conxunta da Secretaria Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro de 2020, sobre a ABAU para o curso 2020/2021 (Pendente de publicación no DOG). Ligazón. Ligazón o DOG do 06/05/2020

Resolución do 26 de febreiro de 2020, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21 (DOG 9/3/2020). Ligazón

Normativa estatal fin de curso 2019/2020

Medidas de prevención e hixiene frente a COVID-19 para a realización da ABAU 2020. Ligazón (15/05/2020)

Orde EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se estabelecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada pola COVID-19. Ligazón (24/04/2020).

Orde EFP/361/2020, de 21 de abril, pola que se adoptan medidas excepcionais en materia de flexibilización das ensinanzas de Formación Profesional do Sistema Educativo e das ensinanzas de Réxime Especial. Ligazón (23/04/2020).

Orde PCM/362/2020, de 22 de abril, pola que se modifica a Orde PCM/139/2020, de 17 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU), e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2019-2020. Ligazón (23/04/2020).

Volver