Na Mesa Sectorial do 20-2-08 trataranse a Oferta pública de emprego 2008, orde permisos e licenzas, prazas conservatorios superiores e outras ordes

Mesa Sectorial do 20 de febreiro 2008

Tratarase na mesa sectorial do mércores 20-2-08 a orde da Oferta pública de emprego 2008, Orde permisos e licenzas docentes, Actividades formativas estranxeiro 2008, Borrador estadías 2007-2008, Convocatoria profesorado Conservatrios Superiores Música, Licenzas por estudos 2008-2009, Orde asesores Cefores, Orde asesores servizo formación profesorado, Orde convocatoria prazas sometidas a convenio 2008, Orde equipos orientación específicos , Orde movementos renovación pedagóxica, convocatoria prazas Relixión
Oferta pública e outros borradores
O mércores 20 tratarase a oferta pública de emprego. Ese mesmo día faremos pública nesta páxina no apartado de oposicións a especialidades nas que se convoca e o número de prazas.
Borradores de ordes que se tratarán na mesa sectorial

Convocatoria profesorado cemus

Borrador estadías formativas 

Orde asesores servizo formación profesorado

Licenzas por estudos 2008-2009

Orde equipos orientación específicos

Orde asesores cefores

Orde movementos renovación pedagóxica

Orde convocatoria prazas convenios 2008

Relixión convocatoria

Orde de permisos do profesorado docente Orde asesores SIEGA

Volver