Modificado o RD de Bacharelato cunha correción de erros.

Real Decreto Bacharelato 2007 corrixido

O martes 6 de novembro publicouse no BOE o Real Decreto Bacharelato 1467/2007 no que se regula a estrutura so novo Bacharelato e se fixan as súas ensinanzas mínimas. O día 7 de novembro publicouse unha corrección de erros pola que se incorpora o cadro horario coas horas correspondentes aos contidos básicos das ensinanzas mínimas do Bacharelato. Neste arquivo engadimos a corrección de erros como última páxina do documento

Ligazón

Volver