Modificacións na redacción definitiva da orde de acceso a cátedras a respecto do borrador

Orde pola que se convoca o concurso a cátedras

Podedes consultar a convocatoria de acceso a Cátedras onde aparecen modificacións tanto no baremo como nas prazas que se convocan neste concurso a respecto do borrador que xa coñecedes. NAS PRAZAS: Varían en matemáticas (39-41), inglés (41-42), psicoloxía e pedagoxía (8-5), navegación e instlacións marítimas (1-0), debuxo artístico e cor (4-3), debuxo técnico (2-1), materiais e tecnoloxía (2-1), desapareceu debuxo artístico. NO BAREMO: Terase tamén en conta o exercicio do cargo de vicesecretario (I, 1.2. c), coordinador de área, FCT ou membros de equipos de orientación (I,1.2.e). Actividades de innovación. Estabelecese a diferencia entre cursos de máis de 50 e de menos de 50 horas.

Ligazón

Volver