Información da mesa sectorial: protocolo covid para as oposicións

Mesa celebrada o xoves 27 de maio

Ligazón ao protocolo de adaptación á nova situación orixinada pola pandemia Covid-19 para a celebración das probas dos procesos selectivos derivado das ofertas de emprego público docente dos corpos que imparte as ensinanzas reguladas na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da comunidade autónoma de Galiza.

CIG Informa do protocolo das oposicións

CIG Informa dos varios da mesa

Volver