Información da Mesa Sectorial para a modificación da convocatoria de Oposicións

Información sobre a modificación da orde de oposicións e varios

CIG

Datas resolución provisional CXT.

Infantil e Primaria (incluíndo adultos de primaria e orientación): 11 de marzo.
Secundaria e outros corpos (incluíndo adultos de secundaria): 4 de marzo.

Información da mesa sectorial, son datas marcadas polo ministerio que non sempre se cumpren. 

Destacan as seguintes novidades: 

  • Suprímese a obriga de participar no procedemento selectivo para permanecer en listas.
  • Suprímese a presentación, co cal as prazas se repartirán por tribunal tendo en conta o número de persoas presentadas á primeira parte da primeira proba.
  • As datas para a realización desta primeira parte da primeira proba pasan a ser 5, segundo a especialidade e o tribunal no que participes, no lugar dunha: 19, 20, 23 24 e 25 de xuño.
  • Fixase unha data para o persoal que non puidera realizar a primeira proba nas datas marcadas polo tribunal debido a maternidade ou por estaren cumprindo unha medida de illamento ou corentena por ser persoa infectada por COVID-19 ou contacto estreito: o 10 de xullo.

Orde do día.

1.- Modificación da orde de convocatoria de oposicións.

Ligazón ao borrador.

Ligazón ao CIG Informa

2.- Varios.

Ligazón ao CIG Informa

Volver