Mesa sectorial 27-5-08. Varios: FONDO ACCIÓN SOCIAL, ITINERANCIAS, EPA, Nóminas Persoal comedores, Decreto Bacharelato, ...

Mesa sectorial 27-5-08: Información de varios

Na mesa sectorial do 27-5-08 ademáis da oferta de ciclos formativos e informar sobre a implantación dos PCPIs, en rogos e preguntas a CIG plantexou cuestións sobre os FONDO ACCIÓN SOCIAL, ITINERANCIAS, EPA, Nóminas Persoal comedores, Decreto Bacharelato, calendario escolar, constitución mesa sectorial docente, ...

MESA SECTORIAL DE 27 DE MAIO DE 2008

 

INFORMACIÓN de ROGOS e PREGUNTAS

 

A CIG-Ensino, na Mesa Sectorial de 27 de maio, presentou os seguintes temas no punto de varios:

 

Constitución da mesa sectorial: desde a CIG-Ensino estamos cansos de reclamar a constitución da Mesa Sectorial de acordo cos resultados electorais (as eleccións celebráronse en decembro de 2006). Hai dous meses xa que debería estar constituída a Mesa coa nova distribución (hai organizacións sinidicais que xa non lles corresponde estar). Reclamamos que a vindeira mesa se convoque de acordo coa nova composición.

 

Instrucións para o aboamento das itinerancias: a Consellaría comprometeuse a enviar unhas instrucións aos centros para explicitar como se deben facer estes aboamentos. Desde a CIG-Ensino demandamos que debe recoller as itinerancias do programa PROA. Está rematando o curso e aínda non se enviaron.

 

Fondo acción social: acaba de realizarse unha modificación na tramitación do Fondo Social que implica máis traballo para as direccións dos centros, pois están obrigados a revisar as solicitudes e a súa documentación, e en moitos casos estamos a falar de centros que non contan con adminsitrativos. Ademais está habendo problemas coa aplicación web, está o servizo colapsado, e non se atende desde os teléfonos de Presidencia, o que está a xenerar inquietude entre o profesorado. A CIG-Ensino demanda que se traslade esta queixa a Presidencia e que se resolva a situación.

 

Educación Permanente de Adultos (EPA): desde a CIG-Ensino queremos trasladar a preocupación do profesorado en relación cos criterios de asignación de ámbitos, estamos ante ámbitos de moita amplitude, o que pode supor dificultade para o profesorado ao desaparecer a posibilidade de que cada profesor ou profesora poida impartir só a súa especialidade. Por tanto demandamos que se revise a asignación de especialidades dos ámbitos.

A Consellaría resposta que tamén recibiu o escrito remitido polo profesorado de EPA e que tiveron xuntanzas cos directores, coñecen a preocupación do profesorado, mais indican que a norma non se pode modificar e que é preceptivo que estea recollido deste xeito, pois na EPA non está contemplada a especificidade das materias, senón máis ben todo o contrario. Con todo trasladarán á inspección que sexa flexíbel á hora de distribuír este ámbito entre o profesorado (permitindo que poida impartir máis dun departamento dentro do ámbito científico-técnico).

 

Ensinanzas artísticas: desde a CIG-Ensino queremos saber se existe un proxecto sobre a estrutura das ensinanzas artísticas, reclamamos información sobre este tema e reclamamos que se traia á Mesa.

Respostan que toda a documentación relativa a este tema vai pasar pola Mesa e non hai ningún documento oficial.

 

Persoal de comedores: temos coñecemento de que no inicio de curso se comunicou que non había que facerlle o desconto do IRPF aos colaboradores do servizo de comedor, mais agora comunícase desde Educación que si hai que facelo. Non poden existir estes desaxustes, hai que dar a información exacta desde o principio.

 

Formación: desde a CIG-Ensino propoñemos que se revise a distribución territorial para a realización de cursos de formación nos CEFOREs en atención ao profesorado que traballa e vive en provincias diferentes.

 

Decreto de Bacharelato: a CIG-Ensino esixe que volva o tema á Mesa Sectorial.

 

Calendario de temas a negociar: xa non ten sentido volver reclamar o calendario de temas a negociar cando está para rematar o curso, mais é lamentábel que, despois de varios escritos e demandas non se trouxese á Mesa en todo o curso.

Volver