Mesa Sectorial 21-11-08: Resultados Opos 2008, Consellos Sociais CIFP e Decreto de atención á diversidade.

Mesa Sectorial 21-11-08

Na Mesa Sectorial 21-11-08 tratáronse os seguintes temas: Resultado Opos 2008, Regulamento Consellos Sociais CIFP e comezouse a tratar o decreto de atención á diversidade. A mesa continuará o xoves 27 de novembro rematando este último tema e tratando as ordes de CONCURSOS DE TRASLADOS (consulta aquí os borradores).

Informacións tratadas na mesa Sectorial do 21 de Novembro de 2008

Información sobre os temas tratados na mesa do 21 de novembro.

 • Información sobre os resultados das Oposicións do 2008: Ligazón
 • Regulamento de organización e funcionamento dos Consellos Sociais dos Centros Integrado de FP: Ligazón

 • Propostas da CIG-ENSINO ao Proxecto de Decreto, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros de ensino non universitario de Galiza: Ligazón

A mesa sectorial continúa o xoves 27 de novembro para rematar este último punto e comezar coas ordes dos concursos de traslados (Mestres, Secundaria, Orientación e Relixión).

Borradores:

  • Borrador do Concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario docente do corpo de mestres: Ligazón
  • Borrador do Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: Ligazón
  • Borrador do Concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos de ensino secundario, catedráticos de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de artes plásticas e deseño, profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e de inspectores de educación: Ligazón
  • Borrador do Concurso de traslados entre profesorado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: Ligazón

   Borrador do decreto de "atención á diversidade". Ligazón

Volver