Currículos de FP para unha futura mesa sectorial

Currículos de 4 novos títulos de formación profesional

Calquera achega o suxestión que nos queiras facer podes enviala a galiza@cig-ensino.gal

Títulos.

Técnico en Mantemento de Estruturas de Madeira e Moblaxe de Embarcacións de Recreo. Ligazón

Técnico en Comercialización de Produtos Alimentarios. Ligazón

Técnico superior en Vestiario a medida e de espectáculos. Ligazón

Técnico superior en Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina. Ligazón

Volver