Mesa sectorial 15-5-08: trataranse os seguintes temas: xornada única, calendario escolar, concursos destinos provisionais mestres e destinos provisionais Secundaria

Mesa sectorial 15 de Maio

Na mesa sectorial do 15 de maio trataranse entre outros os seguintes temas: xornada única, calendario escolar... Consulta os borradores das ordes que serán tratadas nesta mesa.
A día 12 fumos convocados á mesa sectorial para o 15 de maio coa seguinte orde do día.

ORDE DO DÍA DA MESA DO 15 DE MAIO
1º Aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o día 26 de febreiro.
 
2º Xornada única (Ver borrador), (Ver CIG-Informa).
 
3º Calendario escolar (Ver borrador), (Ver nota de prensa da CIG-Ensino).
 
4º Normas de adxudicación provisional de destinos para os funcionarios do corpo de mestres (Ver borrador).
 
5º Normas de adxudicación provisional de destinos para os funcionarios do corpo de ensino secundario (Ver borrador).
 
6º Rogos e preguntas.

Volver