Materiais para traballar o 8 de marzo nas aulas

Un ano máis desde a CIG-Ensino e a AS-PG, facémosche chegar material didáctico relacionado coa coeducación e a igualdade

Material realizado para que o poidas empregar nas túas aulas na conmemoración do día 8 de marzo, ou en calquera momento do curso. 

Material para traballar en infantil

Material para traballar en primaria

Material para traballar na ESO

Volver