Manifesto ensino en galego

Normalización Lingüística

Colabora na recollida de sinaturas de apoio ao manifesto “Ensino en galego”. Envíanos as follas cubertas á Mesa pola Normalización Lingüística, apartado 247, 15705 de Santiago de Compostela.

Ligazón

Volver