Publicada no BOE a Orde de integración do PTFP

Resolución publicada no BOE do 24 de xullo de 2023

BOE

Orde EFP/848/2023, do 17 de xullo, pola que, a proposta da Consellaría de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Comunidade Autónoma de Galicia, se integra no Corpo de Profesores de Educación Secundaria ao personal funcionario de carreira do Corpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional da Comunidade Autónoma Galicia, a extinguir, en virtude do procedemento convocado por Orde de 28 de outubro de 2022. Ligazón

DOG

ORDE do 17 de abril de 2023 pola que se resolve o procedemento de integración no corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón

Relación definitiva de persoas que se propoñen para a súa integración no corpo de profesores de ensino secundario 

Persoas solicitantes propostas para integrar no corpo de PES

Persoas solicitantes excluídas para integrar no corpo de PES

Persoal PTFP en servizo activo a 19/01/21 e nomeado PES dende 19/01/21 e antes do 10/11/22

PPTFP en servizo activo a 19/01/21 e xubilado con data anterior ao 10/11/22

Persoal en servizo activo PTFP dende o 19/01/21 e antes de 10/11/22 e nomeado PES antes 19/01/21

Relación provisional de persoas que se propoñen para a súa integración no corpo de profesores de ensino secundario 

Persoal proposto

Persoal excluído

PTFP en servizo activo a 19/01/21 nomeado PES entre a anterior data e o 10/11/22 (Anexo III)

PTFP en servizo activo a 19/01/21 xubilado con anterioridade ao 10/11/22 (Anexo IV)

Persoal funcionario de carreira do corpo a extinguir de PTFP en servizo activo desde o 19/01/21 e con anterioridade ao 10/11/22 e nomeado funcionariado de carreira de PES con anterioridade ao 19/01/21

Reclamacións: do 9 ao 22 de marzo seguindo as indicacións desta ligazón.

Na mesa sectorial que tivo lugar o 7 de marzo a CIG- Ensino trasladou á Consellaría unha serie de cuestións sobre a equiparación salarial do PTFP, logo do anuncio do Consello da Xunta da semana pasada de recoñecer un complemento a 665 docentes que quedan para extinguir.

  • Vai discriminar o profesorado de FP que se integre de novo nas 10 especialidades do corpo de PESSFP, reducindo o pago do complemento a quen queda a extinguir, ou vai tratar a todo o colectivo por igual, incluído o profesorado interino destas especialidades? A Consellaría vai negar o dereito ao cobro das mesmas retribucións a este profesorado.
  • Vai discriminar os 665 docentes para extinguir sen recoñecer o dereito ao cobro desde xaneiro de 2021? A Consellaría só vai recoñecer os efectos desde o 1 de setembro de 2023.
  • Vai discriminar o profesorado interino das 19 especialidades que se integran en PES, limitando o cobro como A1 ao mes de setembro de 2023 sen efectos retroactivos? A Consellaría só vai recoñecer eses efectos retroactivos ao funcionariado de carreira.
  • Vai discriminar o profesorado que aprobou as oposicións de PTFP no 2021 sen recoñecer o pago con efectos desde que aprobaron?. Non vai recoñecer eses efectos e van manter o que di a convocartoria.
  • Vai discriminar o profesorado que se xubilou antes da publicación da orde? Neste caso, a Consellaría vai pagar de oficio a quen se xubilou antes da publicación do procedemento de integración.
  • Vai discriminar o persoal das listas de profesorado especialista actualmente vinculadas ao corpo de PTFP, sen incluílos no complemento compensador ou incorporalos ás listas de PES? A Consellaría limítase a dicir que levará á Mesa Sectorial a integración nas listas correspondentes do persoal especialistas e que, cando corresponda, serán do grupo A1.
  • Hai a día de hoxe uns 26 docentes do corpo de mestras e mestres de taller de artes plásticas e deseño. Vai incorporalos a Consellaría no pago dese complemento de equiparación, tendo en conta a previsión de que se poidan integrar nun futuro no corpo de profesorado? A Consellaría non pensa facer nada a este respecto mentres non se saiba como queda a lei que está en fase de debate polo Ministerio.

En resposta ás cuestións da CIG Ensino, a Consellaría informa que publicará o mércores 8 de marzo a resolución provisional do procedemento de integración do Profesorado Técnico de Formación profesional. Segundo os datos ofrecidos pola administración son un total de 1008 as docentes que serán admitidas.

A publicación que podedes ver na parte superior da nova consta de dous anexos:

 1. Nun incluiranse as persoas que na data da publicación da convocatoria de integración eran funcionariado do corpo de PTFP e con posterioridade aprobaron un proceso selectivo e pasaron a PES, indicando que recibirán un complemento compensador desde o 19 de xaneiro do 2021 até o seu nomeamento como funcionario de carreira do corpo de PES.
 2. Noutro anexo recolleranse as persoas que estando en activo o 19 de xaneiro se xubilaron con anterioridade á convocatoria de integración e que tamén percibirán un complemento compensador desde o 19 de xaneiro do 2021 ata a data da xubilación.

A Consellaría, ao respecto do anuncio feito tras o Consello de Goberno da Xunta, informou que o que se produciu a semana pasada foi a autorización do goberno a negociar un complemento compensador e que a negociación terá lugar na Mesa Sectorial.

A CIG-Ensino congratúlase da segunda rectificación da Consellaría en breve prazo de tempo ao incorporar o profesorado xubilado no pago, mais considera totalmente improcedente que non se estendan os mesmos dereitos a todo o profesorado de FP e, de se manter esa negativa no texto que pasará pola Mesa Sectorial para recoñecer o pagamento do complemento compensador a quen quede para extinguir, acudirá á vía xudicial.

Ligazón a toda a información da mesa sectorial

CIG Informa sobre as rectificacións insuficientes da Consellaría na integración do PTFP

Documento


Volver