Linguaxe non sexista

Recomendacións para o uso dunha linguaxe non sexista

Documento publicado pola CIG Ensino no ano 2017.

Publicación na que se inclúen recomendacións para o uso dunha linguaxe non sexista no ensino así como unha relación de termos relacionados coas actitudes sexistas.

Volver