Información sobre as convocatorias de concursos de méritos e comisións de servizo.

COMISIÓNS DE SERVIZO.CONCURSOS DE MÉRITOS

Desde aquí poderás consultar toda a información relativa ás diferentes comisións de servizo, licenzas, fondo de acción social...., que se convocan cada curso.

COMISIÓNS DE SERVIZO, CONCURSOS DE MÉRITOS, LICENZAS POR ESTUDOS, PERMUTAS PROVISIONAIS. Ano 2007 (para o curso 07-08)

INFORMACIÓN SOBRE CONVOCATORIAS E RESOLUCIÓNS


COMISIÓNS DE SERVIZO POR MOTIVOS DE SAÚDE

 COMISIÓNS DE SERVIZO POR CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR

 LICENZAS POR ESTUDOS

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, PORTUGUÉS E EDUCACIÓN FÍSICA

ASESORÍAS NA CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN

ASESORÍAS NO SERVIZO DE FORMACIÓN DO PROFESORADO

ASESORÍAS NOS CEFORES

PRAZAS SOMETIDAS A CONVENIO

POSTOS DE ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNADO DE ATENCIÓN PREFERENTE

PERMUTAS PROVISIONAIS

Volver