Información de interese sobre o CADP

Publicadas as listas de persoal docente obrigado a participar e as resolucións de non participación para persoal interino

A Consellaría vén de publicar na súa web diferentes resolucións relacionadas cos destinos provisionais (CADP) que convén ter en conta.

Profesorado obrigado a participar. 

O profesorado obrigado a participar aparece nas seguintes resolucións:

Profesorado interino que solicita non participar na petición de destinos.

As resolucións coas solicitudes estimadas e desestimadas aparecen nas seguintes ligazóns: 

Profesorado excluído

Primaria

Secundaria

O prazo para formular reclamacións é de 5 días hábiles, contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio (do 8 ao 14 de xullo). As reclamacións formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toda a información sobre os concursos nas seguintes ligazóns.

Concurso de adxudicación de destinos provisionais de infantil e primaria: ligazón

Concurso de adxudicación de destinos provisionais de secundaria: ligazón

Volver