Información da Mesa Sectorial do xoves 6 de abril

Licenzas de Formación, orde de reintegros, orde PIALE

Consulta no interior a información sobre a mesa e os documentos remitidos pola Consellaría de Educación

Nota de prensa da mesa sectorial

ORDE DO DÍA e CIG Informas

Orde pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras (PIALE) para o ano 2017 Ligazón

CIG Informa

Orde pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2017. Ligazón

CIG Informa

RESOLUCIÓN pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2017/18 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as bases de concesión. Ligazón

CIG Informa

Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igual-dade de Xénero Ligazón

CIG Informa

Temas Varios presentados pola CIG-Ensino na Mesa Sectorial.

CIG-Informa

Volver