Información da Mesa Sectorial do 9 de maio na que se tratou a modificación de varias ordes e o acordo de profesorado interino e substituto

Inclúe tamén a orde que regula as permutas provisionais, as concilias e o recoñecemento como servizos pretados das vacacións non gozadas

Consulta no interior toda a documentación e información da mesa que continuará o martes 16 de maio.

Orde do día

1. Proxecto de orde pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización alumnado de atención preferente. Ligazón.

CIG Informa sobre a convocatoria para postos de escolarización de alumnado de atención preferente. Ligazón

2. Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. Ligazón.

CIG Informa sobre as prazas sometidas a Convenio e programas específicos. Ligazón

3. Orde de conciliación da vida familiar e laboral. Ligazón.

CIG Informa sobre as concilias. Ligazón

CIG-Informa resumo con toda a información precisa sobre como quedan as concilia (requisitos, prazos, etc...). Ligazón

4. Recoñecemento como servizos prestados dos días correspondentes ás vacacións aboadas non gozadas. Ligazón.

CIG Informa sobre o recoñecemento como servizos prestados dos días correspondentes ás vacacións non gozadas. Ligazón

Temas varios propostos pola CIG-Ensino. Ligazón

Os seguintes puntos na orde do día foron tratados na continuación da Mesa Sectorial que tivo lugar o martes 16 de maio:

5. Orde pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. Ligazón.

CIG Informa coa información sobre as permutas: ligazón

6. Modificación Acordo de interinos do 20 xuño 1995 Ligazón.

CIG Informa coa información sobre a modificación do acordo de interinos: ligazón

Volver