Información da Mesa Sectorial do 7 de abril

Curriculos de FP, orde PIALE e cambio de destino profesorado institutos técnicos de ensinanzas medias

Consulta no interior da nova toda a información da Mesa Sectorial do 7 de abril. A orde do día inclúe os seguintes asuntos: currículos de FP de Técnico en Artes Comerciais, Impresión Gráfica, Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa, de Técnico Superior en Integración Social, Xestión de Vendas e Espazos Comerciais, Atletismo, Hípica, entre outros e as orde pola que se convocan prazas relativas ao PIALE e para cambio de destino e reingresos a resultas deste por profesores especiais de institutos técnicos de ensinanzas medias que se van extinguir.

ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o 10 de febreiro de 2015

2. Orde pola que se anuncia procedemento para cambio de destino e reingresos a resultas deste por profesores especiais de institutos técnicos de ensinanzas medias que se van extinguir. Ligazón CIG Informa

3. Orde pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras (PIALE) para o ano 2015 Ligazón  CIG Informa PIALE

4. Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de Técnico Deportivo en Atletismo Ligazón

5. Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes aos títulos de Técnico Deportivo nas disciplinas hípicas de salto, doma e concurso completo e Técnico Deportivo nas disciplinas hípicas de resistencia, orientación e turismo ecuestre Ligazón

6. Proxectos de decreto polos que se establecen os seguintes currículos:

  • Técnico en Actividades Comerciais Ligazón  
  • Técnico en Impresión Gráfica Ligazón 
  • Técnico en Operacións de Laboratorio Ligazón   
  • Técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa Ligazón
  •  Técnico superior en Integración Social Ligazón 
  • Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais Ligazón  

CIG Informa Currículos

7  Rogos e preguntas. CIG Informa Rogos e preguntas

Volver