Información da Mesa Sectorial do 31 de Maio

No interior toda a documentación

No interior da nova podes acceder a toda documentación e á información da Mesa sectorial. Irase ampliando.


Educación confirma que as oposicións comezarán o 23 de xuño

CIG INFORMA COAS DATAS DAS ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS

CIG INFORMA ALEGACIONS ADXUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONAIS

Orde de adxudicación de destinos provisionais de secundaria Ligazón

Orde de adxudicación de destinos provisionais de primaria Ligazón  

Calendario escolar Ligazón

CIG-INFORMA ALEGACIÓNS AO CALENDARIO

Orde pola que se convocan licenzas por formación para o curso  2016/17  destinadas  ao  funcionariado  docente  non  universitario  e  se  aproban  as bases de concesión Ligazón

Orde pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2016 Ligazón

Orde pola  que  se  modifica  a  Orde do  18  de  febreiro  de  2011 que establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado  para  impartir  nunha  lingua  estranxeira  áreas,  materias  ou  módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería Ligazón

 CIG-INFORMA ALEGACIÓNS Á ORDE DE LICENZAS DE FORMACION E Á DE REINTEGROS 

Proxecto de decreto polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos Ligazón

Orde pola  que  se  convoca  concurso  de  méritos  específico  para  cubrir prazas de persoal asesor Ligazón

Orde pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de directores  dos  centros  de  recursos  e  de  asesores  do  Servizo  de  Formación  do  Profesorado,  CAFI e dos centros de formación e recursoso Ligazón 

CIG INFORMA ALEGACIONS ÁS ORDES DE ASESORIAS DA CONSELLARÍA, CAFI, CFRS E COMPETENCIAS EN LINGUAS EXTRANXEIRAS


NOVAS ANTERIORES

A CIG-Ensino levará á Mesa Sectorial diferentes propostas para modificar o calendario escolar para o curso 2016-2017

Volver