Información da Mesa Sectorial do 19 de xaneiro

Orde de permisos e licenzas, oposicións, decreto de ensinanzas artísticas e temas varios

Accede no interior da nova á información da Mesa Sectorial do 19 de xaneiro na que se trataron a orde de permisos e licenzas, a convocatoria de oposicións, o decreto de ensinanzas artísticas e temas varios.

CIG INFORMA da nova Orde de permisos e licenzas

Máis información:

Proxecto de orde pola que se regula o réxime de permisos, licenzas  e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

Información da Mesa Secotorial do 12 de xaneiro: Educación accede á demanda da CIG-Ensino de manter as licenzas de tres días para enfermidades leves e revisar a proposta realizada sobre as vacacións na orde de permisos e licenzas Ligazón

Nova redacción da orde de permisos e licenzas remitida pola consellaría o o xoves 14 despois de aceptar a demanda da CIG-Ensino de mater o permiso por enfermidade leve con xustificación documental Ligazón  

CIG INFORMA Proxecto de Decreto polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Dirección, e Produción e xestión,

Borrador de decreto polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de música, nas especialidades de dirección, producción e xestión cultural, e se amplían os anexos do plan de estudos correspondente á especialidade de interpretación, establecidos no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. Ligazón

CIG INFORMA Máis información sobre a convocatoria de Oposicións 2016

Novas anteriores:

CIG INFORMA co borrador da convocatoria de oposicións 2016 e a oferta Ligazon

Borrador da orde convocatoria oposicións pesentado na Mesa Sectorial  Ligazón

CIG INFORMA Temas Varios


Información da Mesa Sectorial do CXT, oferta de emprego público e nova orde de permisos e licenzas (12 de xaneiro)

Volver