Fraude na representación do profesorado na permanente do Observatorio Galego de Convivencia

A UXT usurpa a representación do profesorado

Desde que se celebraron as eleccións sindicais, veñen producíndose diferentes intentos de subverter e deslexitimar a vontade do profesorado que confirmou a CIG-Ensino como forza maioritaria cun 40% de representación. Para nós, o feito de que se minusvalorice a avaliación que o profesorado fai do modelo e do traballo sindical é moi grave xa que a representación que se estabelece non ten en conta a opinión dos representados. Todo isto leva a un divorcio entre os sindicatos e os traballadores.
                                                                                             
 

Fraude na representación do profesorado
 
na permanente do

Observatorio Galego de Convivencia


Desde que se celebraron as eleccións sindicais, veñen producíndose diferentes intentos de subverter e deslexitimar a vontade do profesorado que confirmou a CIG-Ensino como forza maioritaria cun 40% de representación. Para nós, o feito de que se minusvalorice a avaliación que o profesorado fai do modelo e do traballo sindical é moi grave xa que a representación que se estabelece non ten en conta a opinión dos representados. Todo isto leva a un divorcio entre os sindicatos e os traballadores.
Neste caso, atopámonos de novo con outra sabotaxe á vontade do profesorado ao nomear, como representante das organizacións sindicais na permanente do Observatorio Galego de Convivencia, a un membro dunha forza minoritaria, aproveitando que no Pleno do Consello teñen dereito a estar presentes  (cun/cunha representante por cada unha) todas as organizacións sindicais con presenza na Mesa Sectorial docente non universitaria, independentemente do apoio electoral que teñan detrás[1]. A isto temos que engadir que poderían unirse dous sindicatos en función de componendas estrañas e saír elixido aquel que consiga dous votos. Así ocorreu cando se designou o representante para a Permanente do Observatorio Galego de Convivencia, ao ser elixida UGT co apoio de CCOO, dous sindicatos que sumando os seus votos non acadan nin os sufraxios nin os/as delegados/as obtidos pola CIG-Ensino (Ver cadro dos resultados de 2006). Esta estafa ademais vulnera un acordo acadado previamente entre todos os sindicatos no sentido de que fose rotatoria a designación, en función da representación de cada un.
O profesorado ten que saber que, independentemente das súas simpatías coa CIG-Ensino ou non, este tipo de prácticas deteriora a democracia e as posibilidades que teñen de que as súas reivindicacións sexan tidas en conta porque os seus portavoces nos diferentes organismos poden prescindir de someterse ao seu xuízo e erixirse con eses cargos, pasando por enriba do que eles voten.
 
 
Resultados acadados no ensino público non Universitario, nas eleccións sindicais de decembro de 2006, en base á cal se conforma a Mesa Sectorial
 
CIG
CCOO
UGT
ANPE
STEG
CSIF
 
VOTOS
DELEGADOS
VOTOS
DELEG
VOTOS
DELEG
VOTOS
DELEG
VOTOS
DELEG
VOTOS
DELEG
A CORUÑA
3365
19
1602
9
1036
6
909
5
632
4
276
0
PONTEVEDRA
3403
19
1288
7
1406
8
639
3
652
4
0
0
LUGO
968
8
412
3
666
5
606
5
328
3
387
3
OURENSE
688
7
827
8
328
3
375
4
279
3
0
0
 
8424
53
4129
27
3436
22
2529
17
1891
14
663
3
 
Tal e como se observa, a CIG obtén 53 delegados/as e 8424 votos, mentres que aínda sumando os votos e delegados/as de CCOO e UGT (49 delegados/as e 7565 votos) non acadan o resultado da CIG.
 

[1] Reproducimos o artigo 4, n) do Decreto 85/2007 que fixa quen constitúe o Pleno do Observatorio Galego da Convivencia Escolar marcando como referencia a Mesa Sectorial constituída nas eleccións sindicais de decembro de 2006: “Unha persoa representante por cada organización sindical con representación na Mesa Sectorial docente”

Volver