Fixados - sen acordo - os servizos mínimos da folga do 3 de maio no ensino convocada en defensa do mantemento da xornada matinal continua

Folga do 3 de maio

Hoxe fomos chamados pola Consellaría de Educación para fixar os servizos mínimos para a folga que temos convocada a CIG-ENSINO e o STEG para o día 3 de maio. A proposta presentada pola Consellería consistía en: - O/A director/a ou membro do equipo da dirección en cada centro docente non universitario. - O 25 % do persoal docente encargado de comedores das escolas-fogar, garantindo un mínimo de dúas persoas.

Fixados - sen acordo - os servizos mínimos da folga do 3 de maio no ensino convocada en defensa do mantemento da xornada matinal continua

 

Hoxe fomos chamados pola Consellaría de Educación para fixar os servizos mínimos para a folga que temos convocada a CIG-ENSINO e o STEG para o día 3 de maio. A proposta presentada pola Consellería consistía en:

- O/A director/a ou membro do equipo da dirección en cada centro docente non universitario.

- O 25 % do persoal docente encargado de comedores das escolas-fogar, garantindo un mínimo de dúas persoas.

Diante disto, a CIG-Ensino manifestou o seu desacordo, facendo referencia a un auto do Tribunal Superior de Galiza (RJCA 2002/693), o cal declaraba abusivos os servizos mínimos fixados pola administración durante a folga xeral do 20 de xuño de 2002.

O Comité de Folga fixo patente a súa discrepancia por estar en desacordo que teña que haber presenza de director/a ou membro do equipo directivo en centros de menos de 6 unidades.

En calquera caso, a Consellaría ratificouse en levar a cabo a proposta presentada, se ben aceptou a nosa suxestión de que non se pode entender que queden excluídos de dereito a folga e por tanto, obrigados a cumprir servizos mínimos, o profesorado das escolas unitarias ou de Centros Rurais Agrupados (menos de 3 unidades), sexan cargos directivos ou non.

Lembrade pois que o profesorado que está convocado é o dos centros públicos que están afectados pola orde da Consellería na que se lle elimina a xornada reducida matinal de xuño e setembro.

Volver