Ferramentas para educar na nube

Accede para saber máis dos obxectivos e contidos deste curso.

Obxectivos 

  • Elaborar unha proposta didáctica empregando recursos dixitais.
  • Identificar ferramentas dixitais para a creación de recursos en liña.
  • Deseñar actividades utilizando ferramentas para a formación en rede.
  • Empregar servizos en rede para a realización de actividades didácticas.

Contidos 

  • Tema 1. Publicación de contidos na rede.
  • Tema 2. Presentación de contidos dixitais.
  • Tema 3. Ilustración de contidos.
  • Tema 4. Organización dos contidos.
  • Tema 5. Avaliación dos contidos.
Descarga os distintos temas e actividades do curso

Volver