Feminis-TIC. Ferramentas TIC para traballar a igualdade

Accede para saber máis dos obxectivos e contidos deste curso.

 Obxectivos 

  • Identificar estereotipos de xénero, provocando cambios cognitivos, afectivos e condutuais sobre eles.

  • Identificar a loita contra o sexismo incluíndoa dentro da perspectiva da defensa dos dereitos humanos.

  • Adquirir o valor de igualdade como algo desexable e habitual aplicándoo a todas as actividades humanas.

  • Visualizar as formas de violencia contra as mulleres na sociedade actual potenciando unha educación con novos valores.

  • Valorar o papel da muller no desenvolvemento histórico da humanidade identificando personaxes significativos.

Contidos 

  • Azul e rosa. Identificación de estereotipos.

  • As chicas son guerreiras. Institucións e organismos que promoven e defenden a igualdade de sexos.

  • Cobramos o mesmo? Análise das diversas formas de sexismo laboral.

  • Bailando con lobos. Análise da violencia sexual.

  • Un cesto de mazás. Un pouco de memoria -histórica?

Descarga os distintos temas e actividades do curso

Volver