Entrega de sinaturas na defensa do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Volver